Home Blog

Feja jonë e e pastër dhe e bukur

0
Feja jonë e e pastër dhe e bukur Besimi në një Zot të Vetëm: Allahu thotë në Kuran: “Me të vërtetë, në krijimin e qiejve dhe të Tokës, në këmbimin e natës dhe ditës, në...

Urtësitë e krijimit të Iblisit (shejtanit)

0
Urtësitë e krijimit të Iblisit (shejtanit)   Iblisi u prish njerëzve fenë, bindjet fetare, prirjet, dëshirat dhe punët. Ai është shkak për mjerimin e shumë njerëzve. Ai i nxit njerëzit të bëjnë punë që zemërojnë...

Si shpjegohet ekzistenca e të keqes?

0
Si shpjegohet ekzistenca e të keqes?   Së pari, çdo gjë që ju ndodh krijesave, qoftë e mirë apo e keqe, mirësi apo fatkeqësi, është caktuar nga Allahu. Nuk ka gjë që Allahu nuk...

Qëllimi i krijimit të njeriut

0
Qëllimi i krijimit të njeriut   Çdo njeri që e pranon se ka Zot, duhet t’i bëjë pyetjen vetes: Përse më krijoi Zoti? Ky Zot që më krijoi, a kërkon diçka prej meje, apo jo?...

Përse ka vuajtje kjo botë?

0
Përse ka vuajtje kjo botë?   Kur diskutojmë me njerëzit mbi besimin islam, sidomos në vendin tonë, ku shumë prej tyre u edukuan me një frymë materialiste për një kohë të gjatë, ata shpesh shtrojnë...

Mendimet e këqija për Allahun e Lartësuar në mjedisin tonë dhe mënyra e trajtimit...

0
Mendimet e këqija për Allahun e Lartësuar në mjedisin tonë dhe mënyra e trajtimit të tyre Të mendojmë mirë për Allahun: Duhet të mendojmë mirë për Allahun dhe të jemi të bindur se Allahu ka zgjedhur...

Kundërshtarët e urtësive të Allahut të Lartësuar dhe rrëzimi i pretendimeve të tyre

0
Kundërshtarët e urtësive të Allahut të Lartësuar dhe rrëzimi i pretendimeve të tyre Ibn Xheuziu në librin “Essirrul mesun” ka tërhequr vërejtjen se shumë pseudodijetarë dhe injorantë shprehin kundërshtime ndaj urtësisë së Allahut të Lartësuar....

Disa nga urtësitë e krijimit të krijesave

0
Disa nga urtësitë e krijimit të krijesave   Shfaqja e atributeve hyjnore Me krijimin e krijesave, Zoti i Lartësuar shfaqi atributet e Veta si: Jetën, diturinë, fuqinë, vullnetin, urtësinë, dëgjimin, shikimin, madhështinë, bukurinë, sundimin...

A ka urtësi vdekja e fëmijëve?

0
- A ka urtësi vdekja e fëmijëve? - A ka mundesi që tërmeti të ndodhë rastësisht? - Si shpjegohet që ra fatkeqësia e madhe në vendet islame? Eshte me mire per ne te mos dalim kunder Zotit...

Shamia, një urdhër kuranor që e keqinterpretojnë të devijuarat!

0
Shamia, një urdhër kuranor që e keqinterpretojnë të devijuarat! Allahu i Lartësuar thotë në Kuranin Famëlartë: "Le të hedhin shamitë, mbi kraharoret e tyre" (En-Nur: 31). Fjala "khumur", që permendet në këtë ajet, është shumësi i...

Pyetje-pergjigje është një stil kuranor

0
Pyetje-pergjigje është një stil kuranor Një nga stilet që po ndjekin disa thirrës në rrjetet sociale është dhe pyetje-përgjigje. Por ka të tjerë që e kritikojnë këtë stil. Madje ka kritikë që e kanë ngatërruar...

Gjykimi i jehudive dhe krishterëve dhe jetesa në paqe me ta

0
Gjykimi i jehudive dhe krishterëve dhe jetesa në paqe me ta Allahu i Lartësuar thote: Vërtet, kafirët e ehlu kitabëve (ithtarëve të librit; jehudive dhe krishterëve) dhe idhujtarëve do të jenë në Zjarrin e Xhehenemit,...

Si të arrijmë mirësitë e muajit të bekuar Ramazan?

0
Si të arrijmë mirësitë e muajit të bekuar Ramazan? Argumentet e ekzistencës së Zotit: 1. Ne e ndiejmë në shpirtë se ka një Zot dhe kemi prirje të natyrshme ta adhurojmë Atë. Ne priremi t’i...

Nata e mirë 15 shaban

0
Nata e mirë 15 shaban Me largimin nga shirku dhe me pastrimin e zemrës arrijmë të na falen gjynahet Profeti a.s. ka thënë: “Allahu i Lartëmadhëruar i vështron krijesat e Tij në natën e gjysmës (15)...

Pyetjet që rrëzojnë mohuesit e haditheve (Si të dialogosh me një mohues të...

0
Pyetjet që rrëzojnë mohuesit e haditheve (Si të dialogosh me një mohues të tillë?) Falënderimi i takon Allahut, Zotit të botëve. Salavati dhe selami qofshin për të Dërguarin tonë, për familjen e tij, për shokët e...