• Të ndaluarat për atë që ka vendosur të presë kurban

  Të ndaluarat për atë që ka vendosur të presë kurban

  Të ndaluarat për atë që ka vendosur të presë kurban Hamdi i takon Allahut të Lartësuar. Salavati dhe selami qofshin për të Dërguarin tonë. A i ndalohet atij që do të bëjë kurban të prekë flokët, qimet dhe thonjtë që kur hyn muaji dhul hixhe e derisa pret kurbanin apo jo? Ummu seleme r. anha,…

 • Sqarimi i paqartësive të atyre që bazohen në llogaritje për hyrjen dhe daljen e muajit hënorë

  Sqarimi i paqartësive të atyre që bazohen në llogaritje për hyrjen dhe daljen e muajit hënorë

  Sqarimi i paqartësive të atyre që bazohen në llogaritje për hyrjen dhe daljen e muajit hënorë   Me rëndësi është të sqarojmë me argumente edhe paqartësitë që kanë ata të cilët e shpallin muajin hënorë mbi bazën e llogarive astronomike, duke shpresuar se KMSH-ja do të reflektojë, se vëllezërit muslimanëve do të angazhohen për t’i…

 • Shpjegimi i hadithit të Ebu Hurejres mbi rregullin e agjërimit dhe bajramit bashkë

  Shpjegimi i hadithit të Ebu Hurejres mbi rregullin e agjërimit dhe bajramit bashkë

  Bismilahi Rrahmani Rrahim Hamdi i takon Allahut, salavatet dhe selami qofshin mbi të Dërguarin tonë.   Ebu Hurejra tregon se Pejgamberi ka thënë: “Agjërimi fillon ditën kur ju filloni agjërimin, fitër bajrami bëhet në ditën kur ju bëni fitër bajram dhe kurban bajrami bëhet në ditën kur ju bëni kurban bajram”. Shënon Tirmidhiu. Në shpjegimin…

 • Koha e namazit të paradites (duha) dhe e namazit të bajramit

  Koha e namazit të paradites (duha) dhe e namazit të bajramit

  Koha e namazit të paradites (duha) dhe e namazit të bajramit Amër Ibn Abese tregon: “Thashë: O i Dërguari i Allahut, më informo për ato që ty ti ka mësuar Allahu dhe që unë nuk i di, më informo për namazin!”. Pejgamberi tha: “Fale namazin e sabahut dhe pas tij hiq dorë nga namazi derisa…

 • Koha e namazit të akshamit dhe e çeljes së agjërimit

  Koha e namazit të akshamit dhe e çeljes së agjërimit

  Koha e namazit të akshamit dhe e çeljes së agjërimit El hamdulilahi vesalatu veselamu ala resulilah. Koha e namazit të akshamit hynë kur perëndon dielli. Për këtë ka ixhma të dijetarëve, siç thotë Ibn Mundhir, Neveviu dhe Ibn Kudame. Duhet të kemi parasyshë se perëndim quhet kur fshihet apo kur bie poshtë vijës së dukshme…

 • Koha e syfyrit dhe e namazit të sabahut

  Koha e syfyrit dhe e namazit të sabahut

  Koha e syfyrit dhe e namazit të sabahut El hamdulilahi vesalatu veselamu ala resulilah. Koha e namazit të sabahut hynë kur shfaqet agimi i vërtetë. Agimi i vërtetë ndryshe quhet dhe agimi i dytë. Ndërsa tjetri quhet agimi i rremë ose agimi i parë. Të gjitha rregullat si imsaku dhe hyjra e kohës së sabahut…

 • “𝐍𝐮𝐤 𝐢 𝐪𝐚𝐮 𝐚𝐭𝐚 𝐚𝐬 𝐪𝐢𝐞𝐥𝐥𝐢 𝐞 𝐚𝐬 𝐭𝐨𝐤𝐚”

  “𝐍𝐮𝐤 𝐢 𝐪𝐚𝐮 𝐚𝐭𝐚 𝐚𝐬 𝐪𝐢𝐞𝐥𝐥𝐢 𝐞 𝐚𝐬 𝐭𝐨𝐤𝐚”

  “𝐍𝐮𝐤 𝐢 𝐪𝐚𝐮 𝐚𝐭𝐚 𝐚𝐬 𝐪𝐢𝐞𝐥𝐥𝐢 𝐞 𝐚𝐬 𝐭𝐨𝐤𝐚” (𝐄𝐝-𝐃𝐮𝐡𝐚𝐧, 𝟐𝟗). 𝐒𝐞̈ 𝐩𝐚𝐫𝐢, ky ajet tregon se qielli dhe toka nuk qajnë nga hidhërimi për humbjen dhe vdekjen e kafirëve zullumqarë (keqbërës), ku hyjnë dhe kafirët që tallen me Allahun e Lartësuar dhe fenë e Tij. Përderisa krijesat nuk hidhërohen për ta dhe nuk i…

 • Muslimani mund të justifikohet nga padituria

  Muslimani mund të justifikohet nga padituria

  Muslimani i paditur mund të justifikohet Falënderimi i takon Allahut të Lartësuar, salavati dhe selami qofshin mbi Pejgamberin e Tij. Sqarime nga Ibn Tejmije mbi justifikimin e atij që bie në shirk a kufër nga padituria. Ibn Tejmije ka thënë: “Për këtë parim tregon hadithi i Ebu Hurejres, të cilin e transmetojnë Buhariu dhe Muslimi,…

 • Tevesuli në hadithin e të verbërit

  Tevesuli në hadithin e të verbërit

  Tevesuli në hadithin e të verbërit Falënderimi i takon Allahut të Lartësuar, salavati dhe selami qofshin mbi Pejgamberin e Tij. Rrëzimi i argumentimit me hadithin e të verbrit, si dhe me disa hadithe të tjera, për të përligjuar lutjen drejtuar të vdekurve. Mënjanimi i paqartësive që sjellin sektet e sufizmit mbi këto hadithe. Paqartësia e…

 • Libri. Lulishtja e dritave pdf

  Libri. Lulishtja e dritave pdf

  Shkarko ne formatin PDF librin Lulishtja e dritave  Libri. Lulishtja e dritave pdf  

 • Pyetje-pergjigje është një stil kuranor

  Pyetje-pergjigje është një stil kuranor

  Pyetje-pergjigje është një stil kuranor Një nga stilet që po ndjekin disa thirrës në rrjetet sociale është dhe pyetje-përgjigje. Por ka të tjerë që e kritikojnë këtë stil. Madje ka kritikë që e kanë ngatërruar këtë stili në thirrje me pozitën e dhënies së fetvasë dhe muftiut. Sipas tyre, kushdo që jep përgjigje për pyetjet…

 • Si të arrijmë mirësitë e muajit të bekuar Ramazan?

  Si të arrijmë mirësitë e muajit të bekuar Ramazan?

  Si të arrijmë mirësitë e muajit të bekuar Ramazan? Argumentet e ekzistencës së Zotit: 1. Ne e ndiejmë në shpirtë se ka një Zot dhe kemi prirje të natyrshme ta adhurojmë Atë. Ne priremi t’i lutemi Zotit, sidomos kur biem në vështirësi. Ne kemi bindje se ka një Zot që na ruan nga të këqijat…

Esselamu Alejkum!