Home Blog Page 2

Gjykimi i jehudive dhe krishterëve dhe jetesa në paqe me ta

0
Gjykimi i jehudive dhe krishterëve dhe jetesa në paqe me ta Allahu i Lartësuar thote: Vërtet, kafirët e ehlu kitabëve (ithtarëve të librit; jehudive dhe krishterëve) dhe idhujtarëve do të jenë në Zjarrin e Xhehenemit,...

Si të arrijmë mirësitë e muajit të bekuar Ramazan?

0
Si të arrijmë mirësitë e muajit të bekuar Ramazan? Argumentet e ekzistencës së Zotit: 1. Ne e ndiejmë në shpirtë se ka një Zot dhe kemi prirje të natyrshme ta adhurojmë Atë. Ne priremi t’i...

Nata e mirë 15 shaban

0
Nata e mirë 15 shaban Me largimin nga shirku dhe me pastrimin e zemrës arrijmë të na falen gjynahet Profeti a.s. ka thënë: “Allahu i Lartëmadhëruar i vështron krijesat e Tij në natën e gjysmës (15)...

Pyetjet që rrëzojnë mohuesit e haditheve (Si të dialogosh me një mohues të...

0
Pyetjet që rrëzojnë mohuesit e haditheve (Si të dialogosh me një mohues të tillë?) Falënderimi i takon Allahut, Zotit të botëve. Salavati dhe selami qofshin për të Dërguarin tonë, për familjen e tij, për shokët e...

Lavdërimet e tepruara për Profetin (s.a.u.s.) në librat e mevludit në shqip, si dhe...

0
Lavdërimet e tepruara për Profetin (s.a.u.s.) në librat e mevludit në shqip, si dhe në revistën “Zani i Naltë’ dhe “Kultura Islame’ të botuara me rastin e mevludit. Në mevludin e Sulejman Çelebisë të përkthyer...

Tri Parimet e Besimit Islam ne formatin PDF

0
Shkarko librin Tri Parimet e Besimit Islam ne formatin PDF Tri-Parimet-e-Besimit-Islam

A lejohen të krishteret te bejne meshe ne xhami?

0
Shkruar nga Ismail Bardhoshi A është e vërtetë që Pejgamberi (a.s.) i ka lejuar krishterët të bëjnë meshë në xhami? Çfarë gjykimi ka përdorimi i termit “harmoni ndërfetare”? A ka rrezik të zbehet rruga e mesme e...

Propaganda për njësimin e feve dhe përafrimin ndërmjet tyre është dalje nga Islami.

0
Fetvaja e Komisionit të përhershëm të fetvave mbi propagandën për unifikimin e feve Propaganda për njësimin e feve dhe përafrimin ndërmjet tyre është dalje nga Islami. Komisioni i përhershëm i kërkimeve shkencore dhe fetvave Kryetar: AbdulAziz ibn...

Hyrje mbi metoden e “ehli suneh uel xhemaah” për argumentimin e çështjeve fetare

0
Hyrje mbi metoden e “ehli suneh uel xhemaah” për argumentimin e çështjeve fetare “Ehli suneh uel xhemaah”, për të argumentuar rreth çështjeve të fesë bazohen në Librin e Allahut, Sunetin e të Dërguarit të Allahut...

Sira e Profetit (alejhi selam)

16752
https://www.youtube.com/playlist?list=PLxt71inQKexCsitNp2xLvv6pw7LqpG4nO

Akide Tahauije

33946
https://www.youtube.com/playlist?list=PLxt71inQKexAkNlQ5IqHJqaL9kQOrNqwx

Shpjegimi i librit Rijadu Salihin

24681
https://www.youtube.com/playlist?list=PLxt71inQKexAzCqwVhaIJrW0NuWVFNVbJ

Shpjegimi i 40 haditheve te imam Neveviut

35278
Shpjegimi i 40 haditheve te imam Neveviut

Libri – Mësime të zgjedhura për Ramazanin

34068
Mesime te zgjedhura per ramazanin SHKARKO LIBRIN DIREKT