• Hyrje mbi metoden e “ehli suneh uel xhemaah” për argumentimin e çështjeve fetare

  Hyrje mbi metoden e “ehli suneh uel xhemaah” për argumentimin e çështjeve fetare

  Hyrje mbi metoden e “ehli suneh uel xhemaah” për argumentimin e çështjeve fetare “Ehli suneh uel xhemaah”, për të argumentuar rreth çështjeve të fesë bazohen në Librin e Allahut, Sunetin e të Dërguarit të Allahut (salallahu alejhi ue selem), “ixhmain” (unanimitetin) e selefëve (të parëve) të mirë dhe  “kijasin” (analogjisë) që përmbush kushtet për argumentim.…

 • Propaganda për njësimin e feve dhe përafrimin ndërmjet tyre është dalje nga Islami.

  Propaganda për njësimin e feve dhe përafrimin ndërmjet tyre është dalje nga Islami.

  Fetvaja e Komisionit të përhershëm të fetvave mbi propagandën për unifikimin e feve Propaganda për njësimin e feve dhe përafrimin ndërmjet tyre është dalje nga Islami. Komisioni i përhershëm i kërkimeve shkencore dhe fetvave Kryetar: AbdulAziz ibn Abdullah ibn Bazi.Zv/kryetar: AbdulAziz ibn Abdullah ibn Muhamed al-ShejhAnëtar: Bekër ibn Abdullah ebu Zejd; Salih ibn Feuzan el…

 • A lejohen të krishteret te bejne meshe ne xhami?

  A lejohen të krishteret te bejne meshe ne xhami?

  Shkruar nga Ismail Bardhoshi A është e vërtetë që Pejgamberi (a.s.) i ka lejuar krishterët të bëjnë meshë në xhami? Çfarë gjykimi ka përdorimi i termit “harmoni ndërfetare”? A ka rrezik të zbehet rruga e mesme e Profetit (a.s.) dhe sahabëve mes  qëndrimeve me tendecë liberale dhe mes qëndrimeve me tendencë ekstreme? Lavdia i takon…

 • Lavdërimet e tepruara për Profetin (s.a.u.s.) në librat e mevludit në shqip, si dhe në revistën “Zani i Naltë’ dhe “Kultura Islame’ të botuara me rastin e mevludit.

  Lavdërimet e tepruara për Profetin (s.a.u.s.) në librat e mevludit në shqip, si dhe në revistën “Zani i Naltë’ dhe “Kultura Islame’ të botuara me rastin e mevludit.

  Lavdërimet e tepruara për Profetin (s.a.u.s.) në librat e mevludit në shqip, si dhe në revistën “Zani i Naltë’ dhe “Kultura Islame’ të botuara me rastin e mevludit. Në mevludin e Sulejman Çelebisë të përkthyer nga Hafiz Ali Ulqinaku[1], që këndohej në zonën tonë, ka vargje që përmbajnë lavdërim të tepruar për Profetin tonë (s.a.u.s.),…

 • Gjykimi i jehudive dhe krishterëve dhe jetesa në paqe me ta

  Gjykimi i jehudive dhe krishterëve dhe jetesa në paqe me ta

  Gjykimi i jehudive dhe krishterëve dhe jetesa në paqe me ta Allahu i Lartësuar thote: Vërtet, kafirët e ehlu kitabëve (ithtarëve të librit; jehudive dhe krishterëve) dhe idhujtarëve do të jenë në Zjarrin e Xhehenemit, ku do të qëndrojnë përgjithmonë. Këta janë krijesat më të këqija” (El Bejjine, 6).Po ashtu Allahu thotë: “Kush mohon tagutin…

 • Shamia, një urdhër kuranor që e keqinterpretojnë të devijuarat!

  Shamia, një urdhër kuranor që e keqinterpretojnë të devijuarat!

  Allahu i Lartësuar thotë në Kuranin Famëlartë: “Le të hedhin shamitë, mbi kraharoret e tyre” (En-Nur: 31). Fjala “khumur”, që permendet në këtë ajet, është shumësi i fjalës “khimar“. Kjo fjalë në gjuhën arabe dhe në terminologjinë fetare, pa kundërshtim midis dijetarëve të të gjitha kohëve, e ka kuptimin: shamia e kokës. Kështu, Allahu i…

 • A ka urtësi vdekja e fëmijëve?

  A ka urtësi vdekja e fëmijëve?

  – A ka urtësi vdekja e fëmijëve?– A ka mundesi që tërmeti të ndodhë rastësisht?– Si shpjegohet që ra fatkeqësia e madhe në vendet islame?Eshte me mire per ne te mos dalim kunder Zotit te Lartesuar, sepse kundershtari i Zotit do te vuaj Zemerimin dhe denimin e Tij ne kete bote dhe ne boten tjeter.…

 • Disa nga urtësitë e krijimit të krijesave

  Disa nga urtësitë e krijimit të krijesave

  Shfaqja e atributeve hyjnore Me krijimin e krijesave, Zoti i Lartësuar shfaqi atributet e Veta si: Jetën, diturinë, fuqinë, vullnetin, urtësinë, dëgjimin, shikimin, madhështinë, bukurinë, sundimin absolut. Shfaqja e këtyre cilësive, nuk do të ishte e mundur pa krijimin e krijesave. Allahu i Lartësuar thotë: “Allahu është Ai që krijoi shtatë qiej dhe po aq…

 • Kundërshtarët e urtësive të Allahut të Lartësuar dhe rrëzimi i pretendimeve të tyre

  Kundërshtarët e urtësive të Allahut të Lartësuar dhe rrëzimi i pretendimeve të tyre

  Kundërshtarët e urtësive të Allahut të Lartësuar dhe rrëzimi i pretendimeve të tyre Ibn Xheuziu në librin “Essirrul mesun” ka tërhequr vërejtjen se shumë pseudodijetarë dhe injorantë shprehin kundërshtime ndaj urtësisë së Allahut të Lartësuar. I pari i këtyre është Iblisi, i cili nisur nga vështrimi i tij logjik tha: “Si mund të parapëlqejë Zoti…

 • Mendimet e këqija për Allahun e Lartësuar në mjedisin tonë dhe mënyra e trajtimit të tyre

  Mendimet e këqija për Allahun e Lartësuar në mjedisin tonë dhe mënyra e trajtimit të tyre

  Mendimet e këqija për Allahun e Lartësuar në mjedisin tonë dhe mënyra e trajtimit të tyre Të mendojmë mirë për Allahun: Duhet të mendojmë mirë për Allahun dhe të jemi të bindur se Allahu ka zgjedhur për ne atë që është në të mirën tonë, si për këtë botë, edhe për botën tjetër. Ne duhet…

 • Përse ka vuajtje kjo botë?

  Përse ka vuajtje kjo botë?

  Përse ka vuajtje kjo botë? Kur diskutojmë me njerëzit mbi besimin islam, sidomos në vendin tonë, ku shumë prej tyre u edukuan me një frymë materialiste për një kohë të gjatë, ata shpesh shtrojnë pyetje të tilla: Po përse Allahu e vendosi njeriun në Tokë, një vend ku njeriut i duhet të përballet me vështirësi,…

 • Qëllimi i krijimit të njeriut

  Qëllimi i krijimit të njeriut

  Qëllimi i krijimit të njeriut Çdo njeri që e pranon se ka Zot, duhet t’i bëjë pyetjen vetes: Përse më krijoi Zoti? Ky Zot që më krijoi, a kërkon diçka prej meje, apo jo? A ka një kuptim jeta ime, apo jo? A duhet të ketë patur një qëllim Zoti kur më krijoi, apo jo?…

Esselamu Alejkum!