Home Blog Page 3

Ramazani, muaji i mirësive hyjnore!

34258
Me emrin e Allahut Mëshirëplotit, Mëshiruesit! Ramazani, muaji i mirësive hyjnore! Një shtyllë e Islamit Agjërimi i muajit të Ramazanit është një nga pesë shtyllat e Islamit, është një adhurim shumë i rëndësishëm që myslimani e kryn...

Libri – Studime dhe fetva

35608
SHKARKO LIBRIN Studime-dhe-fetva

Libri Emrat dhe cilësitë e Allahut

29494
SHKARKO LIBRIN Emrat-dhe-cilësitë-e-Allahut

Librin “Komenti i Librit te Teuhidit”

26365
Shkarko librin Komenti i Librit te Teuhidit Komenti i Librit te Teuhidit - Vellimi I Komenti i Librit te Teuhidit - Vellimi II

Mburoja e muslimanit

19951
Shkarko librin PDF Mburoja e muslimanit

Disa këshilla për ata që shtrojnë iftaret në Ramazan.

32562
El hamdulilah vessalatu vesselamu ala resulilah. Disa këshilla për ata që shtrojnë iftaret në ramazan dhe për ata që marrin pjesë në iftare -Etika -rregullat -Pjesmarrja në iftarin e shtruar nga ai që nuk agjëron -Pjesmarja në...

Sqarimi i paqartësive për llogaritjen e muajit hënorë

29191
Sqarimi i paqartësive të atyre që bazohen në llogaritje për hyrjen dhe daljen e muajit hënorë Me rëndësi është të sqarojmë me argumente edhe paqartësitë që kanë ata të cilët e shpallin muajin hënorë mbi...

Cdo vend ka shikimin e vet?

12942
Argumentet e saktësisë së mendimit se shikimi i një vendi duhet të merret parasyshë dhe nga vendet e tjera, si dhe të pasaktësisë së mendimit që thotë se çdo vend ka shikimin e vet El...

Shpjegimi i hadithit të Ebi Hurejres

30216
Bismilahi Rrahmani Rrahim Hamdi i takon Allahut, salavatet dhe selami qofshin mbi të Dërguarin tonë. Ebu Hurejra tregon se Pejgamberi ka thënë: “Agjërimi fillon ditën kur ju filloni agjërimin, fitër bajrami bëhet në ditën kur ju...

Koha e namazit të paradites (duha) dhe e namazit të bajramit

27983
Koha e namazit të paradites (duha) dhe e namazit të bajramit Amër Ibn Abese tregon: “Thashë: O i Dërguari i Allahut, më informo për ato që ty ti ka mësuar Allahu dhe që unë nuk...

Koha e syfyrit dhe e namazit të sabahut

34876
Koha e syfyrit dhe e namazit të sabahut El hamdulilahi vesalatu veselamu ala resulilah. Koha e namazit të sabahut hynë kur shfaqet agimi i vërtetë. Agimi i vërtetë ndryshe quhet dhe agimi i dytë. Ndërsa tjetri...

Koha e namazit të akshamit dhe e çeljes së agjërimit

37813
Koha e namazit të akshamit dhe e çeljes së agjërimit El hamdulilahi vesalatu veselamu ala resulilah. Koha e namazit të akshamit hynë kur perëndon dielli. Për këtë ka ixhma të dijetarëve, siç thotë Ibn Mundhir, Neveviu...

Libri – Parimet e Besimit Islam

33965
Shkarko ne fromatin word lirbin Parimet e besimit islam