Hyrje mbi metoden e “ehli suneh uel xhemaah” për argumentimin e çështjeve fetare

0
Hyrje mbi metoden e “ehli suneh uel xhemaah” për argumentimin e çështjeve fetare “Ehli suneh uel xhemaah”, për të argumentuar rreth çështjeve të fesë bazohen në Librin e Allahut, Sunetin e të Dërguarit të Allahut...

Shamia, një urdhër kuranor që e keqinterpretojnë të devijuarat!

0
Shamia, një urdhër kuranor që e keqinterpretojnë të devijuarat! Allahu i Lartësuar thotë në Kuranin Famëlartë: "Le të hedhin shamitë, mbi kraharoret e tyre" (En-Nur: 31). Fjala "khumur", që permendet në këtë ajet, është shumësi i...

Propaganda për njësimin e feve dhe përafrimin ndërmjet tyre është dalje nga Islami.

0
Fetvaja e Komisionit të përhershëm të fetvave mbi propagandën për unifikimin e feve Propaganda për njësimin e feve dhe përafrimin ndërmjet tyre është dalje nga Islami. Komisioni i përhershëm i kërkimeve shkencore dhe fetvave Kryetar: AbdulAziz ibn...

Disa nga urtësitë e krijimit të krijesave

0
Disa nga urtësitë e krijimit të krijesave   Shfaqja e atributeve hyjnore Me krijimin e krijesave, Zoti i Lartësuar shfaqi atributet e Veta si: Jetën, diturinë, fuqinë, vullnetin, urtësinë, dëgjimin, shikimin, madhështinë, bukurinë, sundimin...

Kundërshtarët e urtësive të Allahut të Lartësuar dhe rrëzimi i pretendimeve të tyre

0
Kundërshtarët e urtësive të Allahut të Lartësuar dhe rrëzimi i pretendimeve të tyre Ibn Xheuziu në librin “Essirrul mesun” ka tërhequr vërejtjen se shumë pseudodijetarë dhe injorantë shprehin kundërshtime ndaj urtësisë së Allahut të Lartësuar....

Qëllimi i krijimit të njeriut

0
Qëllimi i krijimit të njeriut   Çdo njeri që e pranon se ka Zot, duhet t’i bëjë pyetjen vetes: Përse më krijoi Zoti? Ky Zot që më krijoi, a kërkon diçka prej meje, apo jo?...

A ka urtësi vdekja e fëmijëve?

0
- A ka urtësi vdekja e fëmijëve? - A ka mundesi që tërmeti të ndodhë rastësisht? - Si shpjegohet që ra fatkeqësia e madhe në vendet islame? Eshte me mire per ne te mos dalim kunder Zotit...