Category: Studime

 • Qëllimi i krijimit të njeriut

  Qëllimi i krijimit të njeriut

  Qëllimi i krijimit të njeriut Çdo njeri që e pranon se ka Zot, duhet t’i bëjë pyetjen vetes: Përse më krijoi Zoti? Ky Zot që më krijoi, a kërkon diçka prej meje, apo jo? A ka një kuptim jeta ime, apo jo? A duhet të ketë patur një qëllim Zoti kur më krijoi, apo jo?…

 • Si shpjegohet ekzistenca e të keqes?

  Si shpjegohet ekzistenca e të keqes?

  Si shpjegohet ekzistenca e të keqes? Së pari, çdo gjë që ju ndodh krijesave, qoftë e mirë apo e keqe, mirësi apo fatkeqësi, është caktuar nga Allahu. Nuk ka gjë që Allahu nuk e ka paracaktuar. Profeti ynë (s.a.u.s.), e përkufizon besimin me këto fjalë: “Të besosh Allahun, në melekët e Tij, librat e Tij,…

 • Urtësitë e krijimit të Iblisit (shejtanit)

  Urtësitë e krijimit të Iblisit (shejtanit)

  Urtësitë e krijimit të Iblisit (shejtanit) Iblisi u prish njerëzve fenë, bindjet fetare, prirjet, dëshirat dhe punët. Ai është shkak për mjerimin e shumë njerëzve. Ai i nxit njerëzit të bëjnë punë që zemërojnë Allahun. Ai angazhohet të kryhen ato gjëra që nuk i pëlqen Allahu. Megjithëkëtë, nëpërmjet Iblisit realizohen shumë gjëra që i pëlqen…