Disa këshilla për ata që shtrojnë iftaret në Ramazan.

31314
El hamdulilah vessalatu vesselamu ala resulilah. Disa këshilla për ata që shtrojnë iftaret në ramazan dhe për ata që marrin pjesë në iftare -Etika -rregullat -Pjesmarrja në iftarin e shtruar nga ai që nuk agjëron -Pjesmarja në...

Sqarimi i paqartësive për llogaritjen e muajit hënorë

579
Sqarimi i paqartësive të atyre që bazohen në llogaritje për hyrjen dhe daljen e muajit hënorë Me rëndësi është të sqarojmë me argumente edhe paqartësitë që kanë ata të cilët e shpallin muajin hënorë mbi...

Cdo vend ka shikimin e vet?

275
Argumentet e saktësisë së mendimit se shikimi i një vendi duhet të merret parasyshë dhe nga vendet e tjera, si dhe të pasaktësisë së mendimit që thotë se çdo vend ka shikimin e vet El...

Shpjegimi i hadithit të Ebi Hurejres

29374
Bismilahi Rrahmani Rrahim Hamdi i takon Allahut, salavatet dhe selami qofshin mbi të Dërguarin tonë. Ebu Hurejra tregon se Pejgamberi ka thënë: “Agjërimi fillon ditën kur ju filloni agjërimin, fitër bajrami bëhet në ditën kur ju...

Koha e namazit të paradites (duha) dhe e namazit të bajramit

21147
Koha e namazit të paradites (duha) dhe e namazit të bajramit Amër Ibn Abese tregon: “Thashë: O i Dërguari i Allahut, më informo për ato që ty ti ka mësuar Allahu dhe që unë nuk...

Koha e syfyrit dhe e namazit të sabahut

34057
Koha e syfyrit dhe e namazit të sabahut El hamdulilahi vesalatu veselamu ala resulilah. Koha e namazit të sabahut hynë kur shfaqet agimi i vërtetë. Agimi i vërtetë ndryshe quhet dhe agimi i dytë. Ndërsa tjetri...

Koha e namazit të akshamit dhe e çeljes së agjërimit

23671
Koha e namazit të akshamit dhe e çeljes së agjërimit El hamdulilahi vesalatu veselamu ala resulilah. Koha e namazit të akshamit hynë kur perëndon dielli. Për këtë ka ixhma të dijetarëve, siç thotë Ibn Mundhir, Neveviu...