Koha e namazit të paradites (duha) dhe e namazit të bajramit

27980
Koha e namazit të paradites (duha) dhe e namazit të bajramit Amër Ibn Abese tregon: “Thashë: O i Dërguari i Allahut, më informo për ato që ty ti ka mësuar Allahu dhe që unë nuk...

Të ndaluarat për atë që ka vendosur të presë kurban

0
Të ndaluarat për atë që ka vendosur të presë kurban Hamdi i takon Allahut të Lartësuar. Salavati dhe selami qofshin për të Dërguarin tonë. A i ndalohet atij që do të bëjë kurban të prekë flokët,...

Përse ka vuajtje kjo botë?

0
Përse ka vuajtje kjo botë?   Kur diskutojmë me njerëzit mbi besimin islam, sidomos në vendin tonë, ku shumë prej tyre u edukuan me një frymë materialiste për një kohë të gjatë, ata shpesh shtrojnë...

Lavdërimet e tepruara për Profetin (s.a.u.s.) në librat e mevludit në shqip, si dhe...

0
Lavdërimet e tepruara për Profetin (s.a.u.s.) në librat e mevludit në shqip, si dhe në revistën “Zani i Naltë’ dhe “Kultura Islame’ të botuara me rastin e mevludit. Në mevludin e Sulejman Çelebisë të përkthyer...

Koha e namazit të akshamit dhe e çeljes së agjërimit

37813
Koha e namazit të akshamit dhe e çeljes së agjërimit El hamdulilahi vesalatu veselamu ala resulilah. Koha e namazit të akshamit hynë kur perëndon dielli. Për këtë ka ixhma të dijetarëve, siç thotë Ibn Mundhir, Neveviu...

Hyrje mbi metoden e “ehli suneh uel xhemaah” për argumentimin e çështjeve fetare

0
Hyrje mbi metoden e “ehli suneh uel xhemaah” për argumentimin e çështjeve fetare “Ehli suneh uel xhemaah”, për të argumentuar rreth çështjeve të fesë bazohen në Librin e Allahut, Sunetin e të Dërguarit të Allahut...

Disa këshilla për ata që shtrojnë iftaret në Ramazan.

32562
El hamdulilah vessalatu vesselamu ala resulilah. Disa këshilla për ata që shtrojnë iftaret në ramazan dhe për ata që marrin pjesë në iftare -Etika -rregullat -Pjesmarrja në iftarin e shtruar nga ai që nuk agjëron -Pjesmarja në...

Koha e syfyrit dhe e namazit të sabahut

34876
Koha e syfyrit dhe e namazit të sabahut El hamdulilahi vesalatu veselamu ala resulilah. Koha e namazit të sabahut hynë kur shfaqet agimi i vërtetë. Agimi i vërtetë ndryshe quhet dhe agimi i dytë. Ndërsa tjetri...

Disa nga urtësitë e krijimit të krijesave

0
Disa nga urtësitë e krijimit të krijesave   Shfaqja e atributeve hyjnore Me krijimin e krijesave, Zoti i Lartësuar shfaqi atributet e Veta si: Jetën, diturinë, fuqinë, vullnetin, urtësinë, dëgjimin, shikimin, madhështinë, bukurinë, sundimin...

A lejohen të krishteret te bejne meshe ne xhami?

0
Shkruar nga Ismail Bardhoshi A është e vërtetë që Pejgamberi (a.s.) i ka lejuar krishterët të bëjnë meshë në xhami? Çfarë gjykimi ka përdorimi i termit “harmoni ndërfetare”? A ka rrezik të zbehet rruga e mesme e...

Qëllimi i krijimit të njeriut

0
Qëllimi i krijimit të njeriut   Çdo njeri që e pranon se ka Zot, duhet t’i bëjë pyetjen vetes: Përse më krijoi Zoti? Ky Zot që më krijoi, a kërkon diçka prej meje, apo jo?...

H. Ali Korça: “Tritimi[1] (shirku i krishterëve) ka hyrë edhe në myslimanizmët”

0
H. Ali Korça: “Tritimi (shirku i krishterëve) ka hyrë edhe në myslimanizmët” Disa vargje të hafiz Ali Korçës ku ai mohon disa forma shirku që kanë hyrë mes myslimanëve Kam lumturinë të sjell në...

Kritikë ndaj shkrimit të h. Vehbi Dibrës mbi besimin sufist të ‘dritës muhamedane’

0
Kritikë ndaj shkrimit të h. Vehbi Dibrës mbi besimin sufist të 'dritës muhamedane' Ka intelektualë që lavdërojnë pa rerzeva h. Vehbi Dibrën, Allahu e mëshiroftë, dhe veprën e tij, duke mos e ditur drejtimin e...

Kundërshtarët e urtësive të Allahut të Lartësuar dhe rrëzimi i pretendimeve të tyre

0
Kundërshtarët e urtësive të Allahut të Lartësuar dhe rrëzimi i pretendimeve të tyre Ibn Xheuziu në librin “Essirrul mesun” ka tërhequr vërejtjen se shumë pseudodijetarë dhe injorantë shprehin kundërshtime ndaj urtësisë së Allahut të Lartësuar....

Mendimet e këqija për Allahun e Lartësuar në mjedisin tonë dhe mënyra e trajtimit...

0
Mendimet e këqija për Allahun e Lartësuar në mjedisin tonë dhe mënyra e trajtimit të tyre Të mendojmë mirë për Allahun: Duhet të mendojmë mirë për Allahun dhe të jemi të bindur se Allahu ka zgjedhur...