Koha e syfyrit dhe e namazit të sabahut

34057
Koha e syfyrit dhe e namazit të sabahut El hamdulilahi vesalatu veselamu ala resulilah. Koha e namazit të sabahut hynë kur shfaqet agimi i vërtetë. Agimi i vërtetë ndryshe quhet dhe agimi i dytë. Ndërsa tjetri...

Ramazani, muaji i mirësive hyjnore!

33772
Me emrin e Allahut Mëshirëplotit, Mëshiruesit! Ramazani, muaji i mirësive hyjnore! Një shtyllë e Islamit Agjërimi i muajit të Ramazanit është një nga pesë shtyllat e Islamit, është një adhurim shumë i rëndësishëm që myslimani e kryn...

Disa këshilla për ata që shtrojnë iftaret në Ramazan.

31314
El hamdulilah vessalatu vesselamu ala resulilah. Disa këshilla për ata që shtrojnë iftaret në ramazan dhe për ata që marrin pjesë në iftare -Etika -rregullat -Pjesmarrja në iftarin e shtruar nga ai që nuk agjëron -Pjesmarja në...

Shpjegimi i hadithit të Ebi Hurejres

29374
Bismilahi Rrahmani Rrahim Hamdi i takon Allahut, salavatet dhe selami qofshin mbi të Dërguarin tonë. Ebu Hurejra tregon se Pejgamberi ka thënë: “Agjërimi fillon ditën kur ju filloni agjërimin, fitër bajrami bëhet në ditën kur ju...

Koha e namazit të akshamit dhe e çeljes së agjërimit

23671
Koha e namazit të akshamit dhe e çeljes së agjërimit El hamdulilahi vesalatu veselamu ala resulilah. Koha e namazit të akshamit hynë kur perëndon dielli. Për këtë ka ixhma të dijetarëve, siç thotë Ibn Mundhir, Neveviu...

Koha e namazit të paradites (duha) dhe e namazit të bajramit

21147
Koha e namazit të paradites (duha) dhe e namazit të bajramit Amër Ibn Abese tregon: “Thashë: O i Dërguari i Allahut, më informo për ato që ty ti ka mësuar Allahu dhe që unë nuk...

Lavdërimet e tepruara për Profetin (s.a.u.s.) në librat e mevludit në shqip, si dhe...

0
Lavdërimet e tepruara për Profetin (s.a.u.s.) në librat e mevludit në shqip, si dhe në revistën “Zani i Naltë’ dhe “Kultura Islame’ të botuara me rastin e mevludit. Në mevludin e Sulejman Çelebisë të përkthyer...

Sqarimi i paqartësive për llogaritjen e muajit hënorë

579
Sqarimi i paqartësive të atyre që bazohen në llogaritje për hyrjen dhe daljen e muajit hënorë Me rëndësi është të sqarojmë me argumente edhe paqartësitë që kanë ata të cilët e shpallin muajin hënorë mbi...

Gjykimi i jehudive dhe krishterëve dhe jetesa në paqe me ta

0
Gjykimi i jehudive dhe krishterëve dhe jetesa në paqe me ta Allahu i Lartësuar thote: Vërtet, kafirët e ehlu kitabëve (ithtarëve të librit; jehudive dhe krishterëve) dhe idhujtarëve do të jenë në Zjarrin e Xhehenemit,...

Mendimet e këqija për Allahun e Lartësuar në mjedisin tonë dhe mënyra e trajtimit...

0
Mendimet e këqija për Allahun e Lartësuar në mjedisin tonë dhe mënyra e trajtimit të tyre Të mendojmë mirë për Allahun: Duhet të mendojmë mirë për Allahun dhe të jemi të bindur se Allahu ka zgjedhur...

Cdo vend ka shikimin e vet?

275
Argumentet e saktësisë së mendimit se shikimi i një vendi duhet të merret parasyshë dhe nga vendet e tjera, si dhe të pasaktësisë së mendimit që thotë se çdo vend ka shikimin e vet El...

Si shpjegohet ekzistenca e të keqes?

0
Si shpjegohet ekzistenca e të keqes?   Së pari, çdo gjë që ju ndodh krijesave, qoftë e mirë apo e keqe, mirësi apo fatkeqësi, është caktuar nga Allahu. Nuk ka gjë që Allahu nuk...

Urtësitë e krijimit të Iblisit (shejtanit)

0
Urtësitë e krijimit të Iblisit (shejtanit)   Iblisi u prish njerëzve fenë, bindjet fetare, prirjet, dëshirat dhe punët. Ai është shkak për mjerimin e shumë njerëzve. Ai i nxit njerëzit të bëjnë punë që zemërojnë...

Përse ka vuajtje kjo botë?

0
Përse ka vuajtje kjo botë?   Kur diskutojmë me njerëzit mbi besimin islam, sidomos në vendin tonë, ku shumë prej tyre u edukuan me një frymë materialiste për një kohë të gjatë, ata shpesh shtrojnë...

A lejohen të krishteret te bejne meshe ne xhami?

0
Shkruar nga Ismail Bardhoshi A është e vërtetë që Pejgamberi (a.s.) i ka lejuar krishterët të bëjnë meshë në xhami? Çfarë gjykimi ka përdorimi i termit “harmoni ndërfetare”? A ka rrezik të zbehet rruga e mesme e...