Sira e Profetit (alejhi selam)

16704
https://www.youtube.com/playlist?list=PLxt71inQKexCsitNp2xLvv6pw7LqpG4nO

Feja jonë e e pastër dhe e bukur

0
Feja jonë e e pastër dhe e bukur Besimi në një Zot të Vetëm: Allahu thotë në Kuran: “Me të vërtetë, në krijimin e qiejve dhe të Tokës, në këmbimin e natës dhe ditës, në...